Floating Contact Form Portlet
Εκδότης Αντικειμένων

Επιστροφή Περιβάλλον - Πρώτη εφαρμογή στην εφοδιαστική διαχείριση: Η πορεία προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα

Ως πρωτοπόροι του κλάδου, έχουμε θέσει δύο σημαντικούς στόχους για ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα: Την αντιστάθμιση των άμεσων και αναπόφευκτων εκπομπών CO2 από το 2020 και τη μείωση του αποτυπώματος CO2 των υπηρεσιών μεταφοράς που παρέχονται από τους προμηθευτές μας.

Μαζί με τους συνεργάτες μας, επενδύουμε σε βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Καθοδηγούμαστε από τις δεσμεύσεις μας έναντι επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων για την απαλλαγή του κλάδου της εφοδιαστικής διαχείρισης από τις εκπομπές άνθρακα. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πιο υγιές μέλλον για όλους.

Stefan Paul, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kuehne+Nagel International AG

Stefan Paul

Το μέλλον του πλανήτη μας είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που θα πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο αύριο.

Η όξυνση των ωκεανών και η παγκόσμια υπερθέρμανση έχουν δραματικό αντίκτυπο στα φυσικά οικοσυστήματά μας και απειλούν τη ζωή στον πλανήτη μας. Πρέπει και θέλουμε να αλλάξουμε αυτήν την πραγματικότητα. Γνωρίζουμε ότι ένα ποσοστό περίπου 8% των εκπομπών CO2 παγκοσμίως οφείλεται στον κλάδο της εφοδιαστικής διαχείρισης.

Ως ηγέτες του κλάδου, δεσμευόμαστε για τη μείωση του δικού μας μεριδίου σε αυτό το ποσοστό, μειώνοντας ενεργά τις δικές μας εκπομπές CO2 στις μεταφορές και αναπτύσσοντας λύσεις ώστε να στηρίξουμε τους πελάτες μας στη δική τους προσπάθεια μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Οι κύριοι στόχοι μας για τη μείωση των εκπομπών CO2 στις μεταφορές:

  • Διατήρηση αποτελεσματικής διαχείρισης άνθρακα σε όλες τις λειτουργίες

  • Παροχή περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων και προσφερόμενων υπηρεσιών στους πελάτες μας

  • Προμήθεια υπηρεσιών εφοδιαστικής διαχείρισης με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια

Οι στόχοι μας για τη βιωσιμότητα:

Στοχεύουμε στη μείωση των εκπομπών CO2 σε όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς και εφοδιαστικής διαχείρισης που παρέχουμε παγκοσμίως. Έχουμε δύο κύριες επιδιώξεις για να πετύχουμε τον στόχο μας:

  1. Πλήρη ουδετερότητα άνθρακα στην άμεση σφαίρα επιρροής μας από το 2020 (Πεδία 1 και 2 του πρωτοκόλλου GHG)

  2. Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 33% σε ό,τι αφορά το δικό μας αποτύπωμα, αλλά και το αποτύπωμα των προμηθευτών και των πελατών μας, έως τα τέλη του 2030 (συμπεριλαμβανομένου του Πεδίου 3 του Πρωτοκόλλου GHG)

Η πορεία μας προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα συνοδεύεται και από μια δέσμευση προς τους πελάτες μας, προσφέροντας λύσεις που μειώνουν τις εκπομπές CO2 στις δικές τους εφοδιαστικές αλυσίδες. Επιτυγχάνουμε αυτόν τον στόχο, χρησιμοποιώντας δεδομένα μεγάλου όγκου και εργαλεία προγνωστικής ανάλυσης, καθώς και ψηφιακές πλατφόρμες για την υποστήριξη της επιλογής πιο βιώσιμων οδών και τρόπων μεταφοράς.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της μείωσης των εκπομπών CO2 στις μεταφορές, συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες:Η Kuehne+Nagel υποστηρίζει πλήρως τις πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών CO2 στις μεταφορές

Ο κλάδος των μεταφορών, οι συνεργάτες και οι πελάτες του κλάδου θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, την οποία υποστηρίζει πλήρως η Kuehne+Nagel. Ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού είναι να παραμείνει κατά τον τρέχοντα αιώνα η άνοδος των μέσων παγκόσμιων θερμοκρασιών κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου (ιδανικά 1,5°C) σε σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής.

Συνεργασία για ένα βιώσιμο μέλλον

Μαζί με την ομάδα ιστιοπλοϊκών αγώνων Malizia, εργαζόμαστε για ένα βιώσιμο μέλλον, συμβάλλοντας στην υγεία των ωκεανών μέσω της μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Δεδομένου ότι η ομάδα Malizia μετρά τις εκπομπές CO2 στον ωκεανό κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, το ιστιοπλοϊκό βαφτίστηκε «seaexplorer» — όπως και η πλατφόρμα μας για τις υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων, που δείχνει τις εκπομπές CO2 των διαφόρων κλάδων υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα για τη συνεργασία μας.

Πώς θα επιτύχουμε τους στόχους βιωσιμότητας που έχουμε θέσει;

Η πορεία μας προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα περιλαμβάνει την ορατότητα, την αποφυγή, τη μείωση και την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2.

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ: Η πραγματοποίηση πιο οικολογικών επιλογών απαιτεί περισσότερη ενημέρωση για το αποτύπωμα CO2 σε κάθε βήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ψηφιακές πλατφόρμες μας επιτρέπουν στους πελάτες μας να βελτιστοποιούν τις διαδρομές και να επιλέγουν υπηρεσίες με χαμηλότερες εκπομπές CO2 για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Ανατρέξτε στο Εργαλείο υπολογισμού εκπομπών άνθρακα ή στο seaexplorer για περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, στις προσφορές μας παρέχουμε στους πελάτες μας πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις εκτιμώμενες εκπομπές CO2 των αποστολών τους.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ: Η δέσμευσή μας για την αποφυγή και τη μείωση των εκπομπών CO2 ξεκινά με την αξιοποίηση της ανάλυσης δεδομένων και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για τη διατήρηση και τη διεύρυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των ομάδων μας. Συνεχίζει με λύσεις μεταστροφής σε άλλους τρόπους μεταφορών, την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών οδών μεταφοράς και τη χρήση βιοκαυσίμων, καθώς και ανανεώσιμης ενέργειας.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ: Μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακά μας, το οποίο δεν μπορεί να μηδενιστεί εκ των προτέρων, επενδύοντας σε πιστοποιημένα έργα αντιστάθμισης που βασίζονται στη φύση και τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (γνωστοί και ως Στόχοι SDG). Η αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα είναι ένας αναγνωρισμένος μηχανισμός που επιτρέπει την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 αποστολών που δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτός ο μηχανισμός είναι διαθέσιμος και στους πελάτες μας.

Συμμετέχετε μαζί μας. Αυτοί οι πελάτες είναι ήδη υπερήφανοι που έχουν επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα στις μεταφορές τους με την εταιρεία μας.

Μάθετε περισσότερα για την αντιστάθμιση και τα έργα που βασίζονται στη φύση, στα οποία επενδύουμε.