Floating Contact Form Portlet
Εκδότης Αντικειμένων

Επιστροφή Πώς να υπολογίσετε το αποτύπωμα άνθρακα

Καθιστώντας τις εκπομπές ορατές - Ο υπολογιστής άνθρακα Global Sea Logistics της Kuehne + Nagel είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη διαφάνεια του CO2 στη ναυτιλία.

Καθώς οι καταναλωτές συνειδητοποιούν περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι εταιρείες που ελαχιστοποιούν τις εκπομπές άνθρακα έχουν ένα πλεονέκτημα, δημιουργώντας μια ευκαιρία για διαφοροποίηση βάσει βιώσιμων πρακτικών. Στη Kuehne + Nagel, δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας που μειώνουν ενεργά τις εκπομπές CO2. Μέσω των επενδύσεών μας στην τεχνολογία, σας υποστηρίζουμε για την επίτευξη των τολμηρών περιβαλλοντικών σας στόχων.

Το Global Sea Logistics Carbon Calculator (GSCC) παρέχει έναν υπολογισμό της εκπομπής CO2 για μεταφορά από πόρτα σε πόρτα πλήρων εμπορευματοκιβωτίων και μερικών φορτίων. Αυτοί οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν τα τρέχοντα δεδομένα εκπομπών από το EcoTransit που αναφέρθηκαν από μεμονωμένους αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεταφορικών μέσων. Η μεθοδολογία υπολογισμού και ο συντελεστής εκπομπών επαληθεύονται από τον ουδέτερο φορέαClean Cargo.

Λάβετε υπόψη, ότι λόγω της πολυπλοκότητας αυτού του εργαλείου, η φόρτωση της ιστοσελίδας ενδέχεται να καθυστερήσει. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας!

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα προβολής με την αριθμομηχανή, κάντε κλικ εδώ.

Για την Kuehne + Nagel, η ορατότητα είναι μόνο το πρώτο βήμα. Το πρόγραμμα Net Zero Carbon μειώνει ενεργά τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές μας σε CO2. Επίσης, προσφέρουμε μεταφορά ουδέτερων εκπομπών άνθρακα μέσω έργων αναδάσωσης. Αυτό παρέχει ένα άμεσο βήμα που μπορείτε να κάνετε για να υποστηρίξετε τη βιωσιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα σήμερα. Μπορούμε επίσης να παρέχουμε αναφορές εκπομπών για συγκεκριμένους πελάτες. Η πλατφόρμα seaexplorer βοηθά τους αποστολείς να κάνουν τις θαλάσσιες μεταφορές τους πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Εκτός από την παροχή πληροφοριών σχετικά με την αξιοπιστία και τα χρονοδιαγράμματα αναχώρησης των παγκόσμιων δρομολογίων πλοίων, ο seaexplorer παρέχει τις εκπομπές CO2 των δρομολογίων αυτών, ώστε να μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες συγκρίσεις.


Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο υπολογισμού εκπομπών CO2

Το εργαλείο υπολογισμού εκπομπών CO2 της Kuehne + Nagel χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την Clean Cargo (CC) για τη μεταφορά από λιμάνι σε λιμάνι και τον τύπο που χρησιμοποιεί το EcoTransit για σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές. Για αποστολές LCL ο τύπος χρησιμοποιεί 3 g / m3 / km.

Το CC αποτελείται από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές γραμμές του κόσμου και συνεργάζεται με αποστολείς και μεταφορείς εμπορευμάτων, για τη διαμόρφωση καθολικών προτύπων στη μέτρηση των εκπομπών CO2 σε θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων από λιμάνι σε λιμάνι.

Το EcoTransIT World υπολογίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών σε όλο τον κόσμο. Παρέχει ένα διαδικτυακό εργαλείο για τις εκπομπές και την κατανάλωση ενέργειας για όλα τα ειδή μεταφοράς με βάση μιας έξυπνης μεθοδολογίας, μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων GIS και μιας περίπλοκης βάσης υπολογισμού.

Η Kuehne + Nagel χρησιμοποιεί τα δεδομένα των εμπορικών ροών όπως αυτά αναφέρονται από τα μέλη των ναυτιλιακών εταιρειών στην Clean Cargo (CC) το 2015.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ένα μη εύφλεκτο, άχρωμο και άοσμο αέριο. Οι εκπομπές CO2 προκύπτουν από την καύση βαρέων και χαμηλής ποιότητας πετρελαϊκών καυσίμων (μαζούτ) καθώς και ντίζελ όταν λειτουργούν σκάφη. Η ποσότητα των εκπομπών CO2 σχετίζεται άμεσα με την ποσότητα καυσίμου που καίγεται. Επομένως, η κατανάλωση καυσίμων των πλοίων είναι η βάση για τον υπολογισμό των εκπομπών του CO2. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το αέριο που κυριαρχεί στο παγκόσμιο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο επηρεάζει την κλιματική αλλαγή σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό.

  • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) - Αέριο θερμοκηπίου που απορροφά θερμική ακτινοβολία από τη Γη
  • Ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) - Ποσότητα του CO2 που θα έχει το ίδιο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη, όταν μετριέται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (γενικά, 100 χρόνια)
  • Οξείδιο του αζώτου (NOx) - Αέριο θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικός ρύπος
  • Διοξείδιο του θείου (SO2) - Ισχυρό αέριο υπερθέρμανσης του πλανήτη
  • Σωματίδια (PM10) - Μικρά κομμάτια στερεάς ή υγρής ύλης που σχετίζονται με την ατμόσφαιρα της Γης
  • Κατανάλωση ενέργειας (EC) -Κατανάλωση ενεργειακής δύναμης
  • Κατανάλωση ενέργειας Tank-to-Wheel (TTW) -Αξιολόγηση που σχετίζεται με το όχημα
  • Αξιολόγηση που σχετίζεται με το όχημα Well-to-Wheels (WTW) - Αξιολόγηση που σχετίζεται τόσο με το όχημα όσο και με την ενεργειακή διαδικασία