Floating Contact Form Portlet
Εκδότης Αντικειμένων

Επιστροφή SOLAS και VGM - Καθοδήγηση για να κατανοήσετε τους κανονισμούς

SOLAS (Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα) και VGM (Επαληθευμένη Μεικτή Μάζα): Οι παγκόσμιες ομάδες εξειδικευμένων συμβούλων μας είναι άμεσα διαθέσιμες, ώστε να διασφαλίσουν ότι παρέχονται όλες οι πληροφορίες προτού φτάσουν οποιαδήποτε εμπορευματοκιβώτια στο τερματικό λιμενικό σταθμό του μεταφορέα.

Αποστέλλετε φορτίο σε ολόκληρο τον κόσμο; Γνωρίζετε ότι ως αποστολέας θα πρέπει να παρέχετε το ακριβές και πραγματικό συνολικό βάρος του εμπορευματοκιβωτίου στο μεταφορέα;

Ως αποτέλεσμα μιας σειράς σοβαρών ατυχημάτων που συνδέονται με ανακριβείς δηλώσεις βάρους του εμπορευματοκιβωτίου αποστολής, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO), σε συνεργασία με εκπροσώπους του κλάδου, έχει υιοθετήσει συγκεκριμένους κανόνες στο πλαίσιο της Σύμβασης για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα (SOLAS), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι παρέχονται τα πραγματικά βάρη των εμπορευματοκιβωτίων.

Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, ο αποστολέας θα πρέπει να δηλώνει στο θαλάσσιο μεταφορέα την Επαληθευμένη Μεικτή Μάζα (VGM) του εμπορευματοκιβωτίου, συμπεριλαμβανομένων του βάρους του φορτίου, του βάρους όλου του εξοπλισμού και των υλικών φόρτωσης, του υλικού στερέωσης των φορτίων και του απόβαρου του εμπορευματοκιβωτίου). Αυτές οι απαιτήσεις θα έχουν αντίκτυπο στην επικοινωνία, την υποδομή και τις διαδικασίες όλων των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι παγκόσμιες ομάδες εξειδικευμένων συμβούλων μας είναι άμεσα διαθέσιμες, ώστε να σας καθοδηγήσουν στους κανονισμούς και να διασφαλίσουν ότι παρέχονται όλες οι πληροφορίες προτού φτάσουν οποιαδήποτε εμπορευματοκιβώτια στο τερματικό λιμενικό σταθμό του μεταφορέα.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην αποστολή σας και να υποβάλετε τα στοιχεία VGM στην Kuehne + Nagel, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο ή τον κώδικα QR στην επιβεβαίωση της κράτησής σας. Μπορείτε να το βρείτε στην ειδική ενότητα VGM.

Υπάρχουν διαφορετικές κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής και διαφορετικοί κανονισμοί ανά την υφήλιο.

Για να μάθετε περισσότερα, δείτε παρακάτω:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις.

Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας.


Γενικές πληροφορίες

Η Διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα (SOLAS) θεσπίστηκε το 1914, ως απάντηση στη βύθιση του Τιτανικού το 1912. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) έχει αναπτύξει και διατηρήσει σε ισχύ τη SOLAS από το 1948.

Η Επαληθευμένη Μεικτή Μάζα (VGM) είναι το συνολικό βάρος του φορτίου (βάρος του φορτίου, του υλικού φόρτωσης/των παλετών/αντιολισθητικών διατάξεων, του υλικού στερέωσης των φορτίων, του υλικού ασφάλισης, και του απόβαρου του εμπορευματοκιβωτίου).

Ο αποστολέας θα πρέπει να δηλώνει στο θαλάσσιο μεταφορέα την VGM του εμπορευματοκιβωτίου, μαζί με μια υπογραφή (μπορεί να είναι ηλεκτρονική) που προσδιορίζει το υπεύθυνο άτομο για το δηλωθέν βάρος. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στον μεταφορέα, πιθανότατα προτού φτάσει το εμπορευματοκιβώτιο στο τερματικό λιμενικό σταθμό του μεταφορέα.

Όλες οι χώρες που είναι μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) ή μιας οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να εφαρμόζουν την VGM. Κάποιες χώρες υιοθετούν αυτομάτως αυτόν το νέο κανόνα ως εθνικό κανόνα ή νόμο, ενώ άλλες επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις.

Αυτή η απαίτηση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αποστολείς δηλώνουν στον μεταφορέα το ακριβές και πραγματικό συνολικό βάρος του εμπορευματοκιβωτίου για λόγους ασφαλείας. Πολλά ατυχήματα που κατέληξαν σε σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες συνέβησαν ως αποτέλεσμα ανακριβών δηλώσεων βάρους.

Βάσει των απαιτήσεων της SOLAS, ο αποστολέας που κατονομάζεται στη φορτωτική είναι ο υπεύθυνος για τη δήλωση της επαληθευμένης μεικτής μάζας ενός συσκευασμένου εμπορευματοκιβωτίου στο θαλάσσιο μεταφορέα («κύριος») και στο φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού («εκπρόσωπος τερματικού σταθμού»).

Ένας κοινός μεταφορέας που δεν διαχειρίζεται πλοία (όπως η Kuehne+Nagel) είναι ο φορτωτής έναντι του θαλάσσιου μεταφορέα και, ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την αναφορά της VGM στο μεταφορέα με βάση τη VGM που έλαβε από τον αποστολέα.

Μέτρηση βάρους

Επιτρέπονται δύο μεθοδολογίες ζύγισης:

  • Μέθοδος 1: Μετά την ολοκλήρωση της συσκευασίας και σφράγισης ενός εμπορευματοκιβωτίου, ο αποστολέας μπορεί να ζυγίσει, ή να αναθέσει σε κάποιον τρίτο να ζυγίσει, το συσκευασμένο εμπορευματοκιβώτιο.
  • Μέθοδος 2: ο αποστολέας ή, κατόπιν ανάθεσης από τον αποστολέα, ένα τρίτο μέρος μπορεί να ζυγίσει όλα τα πακέτα και τα στοιχεία του φορτίου, συμπεριλαμβανομένων της μάζας των παλετών, των υλικών στερέωσης του φορτίου και άλλων υλικών συσκευασίας και στερέωσης του εμπορευματοκιβωτίου, και να προσθέσει το απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου στο άθροισμα της συνολικής μάζας του περιεχομένου του εμπορευματοκιβωτίου. 

Περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ναυτιλίας (WSC). 

Το απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου αναγράφεται στην πόρτα του εμπορευματοκιβωτίου. Κάποιες ναυτιλιακές εταιρείες διαθέτουν πληροφορίες για το βάρος των εμπορευματοκιβωτίων στους ιστοτόπους τους. Ως αποτέλεσμα των επισκευών που πραγματοποιούνται σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, των υγρών ξύλινων δαπέδων ή άλλων λόγων, το επίσημο απόβαρο του εμπορευματοκιβωτίου μπορεί να ποικίλλει.

Βάσει του νόμου, το εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να ζυγιστεί στον τερματικό σταθμό. Ωστόσο, δεν διαθέτουν όλοι οι τερματικοί σταθμοί την υποδομή για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ο τεράστιος όγκος των εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονται από έναν τερματικό σταθμό. Η ζύγιση του εμπορευματοκιβωτίου στο λιμένα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική συμφόρηση και καθυστερήσεις, επομένως αυτό θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη.

Απαιτήσεις

Τα απαιτούμενα δεδομένα που υποχρεούνται να δηλώνουν οι φορτωτές στην Kuehne+Nagel είναι τα εξής:

  1. VGM ανά εμπορευματοκιβώτιο·
  2. Υπογραφή (όνομα με κεφαλαία γράμματα για Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων) του εξουσιοδοτημένου προσώπου που δηλώνει το βάρος και τα στοιχεία της εταιρείας· και
  3. Επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και έγγραφα, εφόσον απαιτούνται από τις αρμόδιες δημόσιες (κρατικές) αρχές.

Η προθεσμία υποβολής της VGM διαφέρει από λιμένα σε λιμένα, καθώς η επιβολή των κανόνων VGM έγκειται στην τοπική δημόσια (κρατική) αρχή που είναι αρμόδια για θέματα θαλάσσιας μεταφοράς.

Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση της VGM μέσω ειδοποιήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη υποβολή της VGM, προκειμένου να αποφεύγεται η πιθανότητα «μη φόρτωσης».

Ένας από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων θα επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση που υπολείπεται η VGM.

Ο μεταφορέας και ο φορέας εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού δεν θα πρέπει να φορτώσουν ένα συσκευασμένο εμπορευματοκιβώτιο στο πλοίο εάν δεν διαθέτουν την VGM του εν λόγω εμπορευματοκιβωτίου.

Ευθύνες και ιδιωτικό απόρρητο

Όταν ενεργούμε ως ανάδοχος, φορτώνοντας και ζυγίζοντας το εμπορευματοκιβώτιο εκ μέρους και στο όνομα του αποστολέα, ο αποστολέας που κατονομάζεται στη φορτωτική B/L ή SWB του μεταφορέα είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την αναφορά της VGM στο μεταφορέα. Οι ευθύνες μας έναντι του αποστολέα περιορίζονται με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του ή/και στο πλαίσιο μεμονωμένης σύμβασης με τον πελάτη.

Οι κρατικές υπηρεσίες/αρχές, όπως η Ακτοφυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Υπηρεσία Ναυτιλίας και Ακτοφυλακής στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των φορτωτών με τις απαιτήσεις.