Οι πελάτες της Kuehne + Nagel μπορούν εύκολα να δηλώσουν την VGM για έμφορτα εμπορευματοκιβώτια στο KN VGM Portal.

Παρακάτω οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε:

  • ο αριθμός του εμπορευματοκιβωτίου και σφράγισης
  • Πιστοποίηση VGM (Πιστοποίηση προσδιορισμού του επαληθευμένου μεικτού βάρους του εμπορευματικιβωτίου)
  • την πιστοποιημένη μέθοδο

Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Επιβεβαίωση & Υποβολή" αποστέλλετε τα δεδομένα σας στα συστήματα της Kuehne + Nagel κι ως εκ τούτου, εκπληρώνετε τις απαιτήσεις της VGM αμέσως.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο

Η ενότητα "Αποστολή" δείχνει τις πληροφορίες κράτησης της αποστολής σας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ στο πεδίο "Παρακολούθηση".

Στην ενότητα  "Δήλωση VGM" επιλέγετε το κουτάκι εφόσον έχετε κάνει κράτηση περισσότερων από ένα εμπορευματοκιβώτιο, ώστε να αντιγράψετε την Εταιρεία Επαλήθευσης και το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε όλη την λίστα.

Στην ενότητα "κράτηση εμπορευματοκιβωτίων", επιλέξτε «Εμφάνιση όλων των εμπορευματοκιβωτίων», ώστε να εμφανίσετε τη λίστα με όλα τα εμπορευματοκιβώτια που έχετε κάνει κράτηση για την αποστολή σας. 

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία του εμπορευματοκιβωτίου για τους αντίστοιχους τύπους.

Στην συνέχεια, εισάγετε τον αριθμό και την σφραγίδα του εμπορευματοκιβωτίου, για κάθε τύπο που έχετε κάνει κράτηση.

Τώρα, εισάγετε την πιστοποίηση VGM = βάρος του συσκευασμένου εμπορευματοκιβωτίου σας, συμπεριλαμβανομένων του βάρους του φορτίου, των υλικών φόρτωσης / παλετών / υλικών σφήνωσης του φορτίου, ασφάλειας του υλικού, και του απόβαρου του εμπορευματοκιβωτίου.

Και επιλέξτε τη μέθοδο που χρησιμοποίησατε για την στάθμιση του εμπορευματοκιβωτίου (δείτε παρακάτω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους)

Μέθοδος 1

Κατόπιν της συσκευασίας και σφράγισης ενός εμπορευματοκιβωτίου, ο αποστολέας μπορεί να ζυγίσει ή να ρυθμίσει, κατόπιν συμφωνίας, την ζύγιση του συσκευασμένου εμπορευματοκιβωτίου από ένα τρίτο μέρος.

 

 

 

     

 

Μέθοδος 2

ο φορτωτής ή, κατόπιν συμφωνίας του αποστολέα, ένας τρίτος, μπορεί να ζυγίσει όλα τα πακέτα και τα στοιχεία του φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των παλετών, των υλικών στερεώσεως του φορτίου και των λοιπών υλικών συσκευασίας του εμπορευματοκιβωτίου, και κατόπιν να προβεί στην πρόσθεση του απόβαρου του εμπορευματοκιβωτίου για να υπολογίσει ακριβώς το άθροισμα του περιεχομένου αυτού.

 

Στη συνέχεια, απλώς εισάγετε το όνομα της εταιρείας και το όνομα του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Μπορείτε επίσης να φορτώσετε/ανεβάσετε τα έγγραφα, εφόσον απαιτείται. Για παράδειγμα: δελτία ζύγισης, κατάλογο συσκευασίας, κ.λπ.

Απλά επιλέξτε "Προσθήκη εγγράφων" για να ανεβάσετε τα έγγραφά σας. Προτιμάται η μορφή  "PDF", αλλά υποστηρίζονται κι άλλες μορφές αρχείων.

Και τέλος, απλά επιλέξτε "Επιβεβαίωση & Υποβολή".

Σημείωση: Ειδικοί χαρακτήρες, όπως @ και! δεν επιτρέπονται. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε εναλλακτικούς χαρακτήρες.

Αυτή η σελίδα υποστηρίζει επίσης τις κινητές συσκευές για να βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται αμέσως μετά την φόρτωση του εμπορευματοκιβωτίου.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο Kuehne + Nagel. Τα στοιχεία επικοινωνίας εμφανίζονται στο έγγραφο επιβεβαίωσης της κράτησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας εδώ