Παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες project logistics σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και σε μεγάλα βιομηχανικά έργα. Ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας του έργου και όπου κι αν βρίσκεστε στην αλυσίδα – project owner, εργολάβος ή προμηθευτής – οι εξατομικευμένες υπηρεσίες μας project logistics, θα ταιριάξουν στις ανάγκες σας. Οι εξειδικευμένες ομάδες μας χρησιμοποιούν την δημιουργικότητα και τις δεξιότητες, όπως αυτά έχουν αποκτηθεί μέσω της πολύχρονης εμπειρίας μας στον τομέα.

Με διαβούλευση, σχεδιασμό, προετοιμασία και ικανότητα εκτέλεσης, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να εξασφαλίσουμε ότι θα ανταποκριθούμε στα ακριβή χρονοδιαγράμματα των πελατών μας, είτε τα μέρη της μεταφοράς προέρχονται από μια χώρα, είτε από όλο τον κόσμο.

Εμπειρία στην βιομηχανία

Κατανοούμε τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας

Η υπηρεσία Project Logistics της Kuehne + Nagel παρέχει υπηρεσίες για το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων κεφαλαίου σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας. Οι πελάτες μας είναι συνήθως οι ιδιοκτήτες του έργου, οι ανάδοχοι, ή οι προμηθευτές. Παρέχουμε λύσεις εφοδιασμού για φορτία που συνήθως απαιτούν ειδικό χειρισμό, ναυλώσεις πλοίων και υπηρεσιών βαρέας ανέλκυσης από θαλάσσης, αέρα, οδικώς ή σιδηροδρομικώς.

 • εγκαταστάσεις παραγωγής πετροχημικών και χημικών
 • εγκαταστάσεις LNG και εγκαταστάσεις re-gas
 • Διυλιστήρια και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίου
 • Ναυπηγεία και offshore πλατφόρμες

Εμπειρία σε Project Logistics

Η επιτυχής διεκπεραίωση project logistics απαιτεί δημιουργικότητα και εμπειρία

Οι διαχειριστές του έργου και το βασικό προσωπικό διαθέτει εκτεταμένη και ευρεία εμπειρία με εργολάβους, είτε άμεσα είτε μέσω πλαισίου συμφωνηθέντων όρων, και σε απομακρυσμένες θέσεις εργασίας, έχοντας αποκτήσει δεξιότητες και εμπειρία σε τοπικές επιχειρησιακές διαδικασίες, αλλά και πρακτικές σε διεθνή έργα.

 • Έμπειρη διαχείριση έργου
 • Συνεχής και στενή ροή επικοινωνίας
 • Ταχεία ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
 • Κατανόηση των διεθνών υπηρεσιών μεταφοράς
 • Ευελιξία προσαρμογής στις ανάγκες σας σε κάθε στάδιο
 • Συστήματα παρακολούθησης φορτίου και έντυπη τεκμηρίωση
 • Προγράμματα διασφάλισης ποιότητας, με σκοπό την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σύμβασης
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς FCPA

Όπου δεν υπάρχουν γέφυρες, δεν υπάρχουν προβλήτες και δεν υπάρχουν δρόμοι ... εμείς μπορούμε να τα οικοδομήσουμε!

Τα έργα πραγματοποιούνται συχνά σε απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου και σε δύσκολα εδάφη. Με τους περισσότερους από 500 εξειδικευμένους συνεργάτες μας σε περισσότερες από 50 χώρες και το παγκόσμιο δίκτυό μας, το έργο θα διεκπεραιωθεί με ασφάλεια. Θα κινηθούμε γύρω από γέφυρες, θα υπερκεράσουμε τα βουνά και θα τροποποιήσουμε τις οδικές υποδομές, εφόσον είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.