Οργανώνουμε όλη την θαλάσσια ροή με βάση την αρχή χρήσης πολλαπλών συνεργατών για την βελτιστοποίηση του κόστους και του χρόνου της μεταφοράς. Αν χρειαστεί να μεταφέρετε χύδην φορτία, βαριά ή υπερμεγέθη αγαθά και το μέγεθος της αποστολής σας μόλις μετά βίας χωράει στο εμπορευματοκιβώτιο, εμείς θα εξασφαλίσουμε πλήρες φορτίο (FCL) με την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.

Προσφέρουμε:

  • Πόρτα -πόρτα αποστολές -για όλες τις ηπείρους
  • Επαγγελματική διακίνηση φορτίου
  • Εξειδικευμένο επιχειρησιακό προσωπικό FCL
  • Βελτιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και ανταγωνιστικές τιμές
  • Χρήση όλων των τύπων εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εντολέα

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.