Το KN FreightNet είναι η βολική online λύση μας, που επιτρέπει στο χρήστη να ζητήσει προσφορές και να κάνει ανάθεση LCL αποστολής, σε λίγα απλά βήματα. Απλό και εύκολο στη χρήση, διευκολύνει τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού σας και σας βοηθά να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας.

Δεσμευτικές προσφορές, σε λίγα, μόλις, δευτερόλεπτα

Με μερικά κλικ θα είστε σε θέση να έχετε μία δεσμευτική LCL προσφορά - ακόμα και για ζητήσεις πόρτα-πόρτα

Άμεση ανάθεση σε λίγα μόνο κλικς

Το KN FreightNet για τμηματικά φορτία LCL σας δίνει την δυνατότητα να αναθέσετε απευθείας βάσει της προσφοράς που έχετε μόλις λάβει. Ακόμα, το KN FreightNet σας δίνει την δυνατότητα να αναθέσετε, βάσει προσφοράς που έχετε λάβει εντός των τελευταίων 30 ημερών, μέσω του ίδιου συστήματος.