Κανονισμός IMO 2020 Συχνές Ερωτήσεις

Ο νέος κανονισμός IMO 2020 βρίσκεται στην γραμμή εκκίνησης.                           
Προετοιμαστείτε με την υποστήριξή μας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, όλα τα ποντοπόρα πλοία θα πρέπει να μειώσουν τα οξείδια του θείου κατά 85%. Αντιλαμβανόμαστε ότι η προοπτική του IMO 2020 έχει οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων πετρελαίου και των τιμών.                           

Παρακάτω απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Σας δίνουμε την εκτίμησή μας για τις συνέπειές του με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Να είστε βέβαιοι ότι θα ενημερώνουμε τακτικά τις Συχνές Ερωτήσεις.

Η ψηφιακή πλατφόρμα της Kuehne + Nagel για τις θαλάσσιες μεταφορές, Sea Explorer, σας δίνει πληροφορίες για το πώς κάθε πλοίο που μεταφέρει τα προϊόντα σας θα συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΙΜΟ 2020 με τη χρήση εικονιδίων.

Λήψη

Συχνές Ερωτήσεις IMO 2020

Σχετικά με τον IMO 2020 

Τι είναι ο IMO 2020;

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, όλα τα ποντοπόρα πλοία θα πρέπει να μειώσουν τα οξείδια του θείου κατά 85%. Ο νέος κανονισμός καθορίζεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θείου, την προστασία της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη του περιβάλλοντος. Τα πλοία πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα  με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 0,5% σε σύγκριση με το ισχύον όριο του 3,5%.

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής του IMO 2020;

Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί σε παγκόσμιο και σε ολόκληρο τον κλάδο για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ανοιχτή θάλασσα. Θα επηρεάσει τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων, τα διυλιστήρια και τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Στις περιοχές περιβαλλοντικού ελέγχου (ζώνες ECA) παραμένει ακόμη πιο αυστηρή ρύθμιση, περιορίζοντας την περιεκτικότητα σε θείο στο 0,1%.

Πώς μπορούν οι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων να συμμορφώνονται με τον κανονισμό IMO 2020;

Οι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων έχουν τις ακόλουθες επιλογές για να συμμορφωθούν με τα νέα όρια του θείου του IMO 2020:

1. Χρήση Scrubbers

Χρήση μηχανών καθαρισμού (τεχνολογία καθαρισμού εκπομπών) για την απομάκρυνση ρύπων από τα καυσαέρια του πλοίου, τα οποία τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν καύσιμα υψηλότερης περιεκτικότητας σε θείο. Ωστόσο, η διαδικασία εγκατάστασης των μηχανημάτων καθαρισμού είναι περιορισμένη και δαπανηρή λόγω περιορισμών χώρου και χωρητικότητας, ενώ θα αυξήσει το λειτουργικό κόστος. Επιπλέον, η τιμή και η διαθεσιμότητα καυσίμων υψηλότερης περιεκτικότητας σε θείο μετά το 2020 παραμένει αβέβαιη.

2. Μετάβαση σε μη πετρελαϊκά καύσιμα

Μετάβαση σε καύσιμα μη πετρελαίου, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (Liquefied Natural Gas -LNG). Αυτό είναι εφικτό για σύγχρονα πλοία με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Ωστόσο, η υποδομή για τη στήριξη της χρήσης LNG έχει σήμερα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και διαθεσιμότητα. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι έως το 2020 περίπου 250-500 σκάφη, ή το πολύ 10-12% του παγκόσμιου στόλου εμπορευματοκιβωτίων, είτε θα είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία καθαρισμού ρύπανσης είτε θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν  LNG [Source Clarksons Research - June 2019].

3. Αλλαγή με καύσιμο πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο - Very Low Sulphur Fuel (VLSF) ή MGO

Μετάβαση σε ένα πολύ χαμηλού θείου καύσιμο (VLSF) ή MGO που συμμορφώνεται με τους νέους κανόνες (η πιο πιθανή επιλογή). Ωστόσο, το κόστος, η ευρεία διαθεσιμότητα και οι προδιαγραφές ενός νέου καυσίμου για χρήση σε θαλάσσιους κινητήρες εξακολουθούν να είναι αβέβαιες. Η βιομηχανία πετρελαίου πρέπει να προσαρμόσει τα διυλιστήρια και τις αλυσίδες εφοδιασμού και είναι πιθανό αναλόγως να μετακυλήσει το κόστος στην αγορά.

Η ψηφιακή πλατφόρμα Sea Explorer σας επιτρέπει την πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών, τόσο με την χρήση εικονιδίων για την συμμόρφωση με τον IMO 2020 αλλά και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2.

Ποιος επιτηρεί την εφαρμογή του κανονισμού IMO 2020;

Υπεύθυνος ελέγχου είναι ο κρατικός οργανισμός του λιμένα του αντίστοιχου κράτους. Θα ελέγξουν τα ημερολόγια, θα χρησιμοποιήσουν συσκευές sniffer και drones sniffer.

Ποιο είναι το ύψος προστίμου στην περίπτωση μη εφαρμογής του IMO 2020;

Ανάλογα με τη δικαιοδοσία, οι κυρώσεις είναι υψηλά πρόστιμα, σύλληψη πλοίων ή ακόμα και φυλάκιση του καπετάνιου.

Ποιες οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι;

Η προοπτική του IMO 2020 έχει οδηγήσει σε αβεβαιότητα όσον αφορά την διαθεσιμότητα των προϊόντων πετρελαίου και των τιμών. Επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ακριβές μελλοντικό επίπεδο τιμών για τα καύσιμα που συμμορφώνονται με τον κανονισμό, καθώς οι τιμές επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Συγκεκριμένα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις όπως οι κυρώσεις και ο πόλεμος, οι ενέργειες του ΟΠΕΚ και η γενική απαίτηση της παγκόσμιας οικονομίας για το πετρέλαιο επηρεάζουν την τιμή του αργού πετρελαίου και τελικά την τιμή των προϊόντων καυσίμων. Ο κανονισμός IMO 2020 θα έχει σημαντική επίπτωση πρόσθετης της, ούτως ή άλλως, τακτικής αστάθειας των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου.

Αυτό που μπορούμε να προβλέψουμε σε αυτό το στάδιο είναι ότι θα κοστίσει περισσότερο από τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Οι σημερινές προβλέψεις υποθέτουν μια βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη αύξηση των τιμών των καυσίμων μεταξύ US $ 180 και US $ 400 ανά TEU (συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών εφαρμογής). Το εύρος αυτό είναι μεγάλο, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί περαιτέρω προς το παρόν, καθώς οι πτυχές που αναφέρθηκαν έχουν μεγάλη επίδραση στην εξέλιξη των τιμών. Λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών των καυσίμων, κάθε εταιρεία που ασχολείται με θαλάσσιες μεταφορές θα αντιμετωπίσει το αυξανόμενο και πιο ασταθές κόστος των καυσίμων. Με το Σχέδιο Ασφαλούς Ενέργειας (Secured Energy Plan), η Kuehne + Nagel προσφέρει στους πελάτες της ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνων για να εξασφαλίσει και να ρυθμίσει την τιμή του καυσίμου σε ορισμένα επίπεδα. Tο Secured Energy Plan είναι διαθέσιμο για συμβάσεις όγκου από περίπου 2,500 TEU. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

 

Υποστήριξη από την Kuehne + Nagel

Ποια η θέση της Kuehne + Nagel ως προς τον IMO 2020;

Η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να προετοιμαστεί για ένα μέλλον με χαμηλότερες εκπομπές στις μεταφορές. Ο IMO 2020 θα εξασφαλίσει ότι η θαλάσσια μεταφορά παραμένει ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος μεταφοράς. Η Kuehne + Nagel εκφράζει την ικανοποίησή της σε οποιαδήποτε προσέγγιση για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και υποστηρίζει πλήρως αυτή την πρωτοβουλία.

Εάν έχουνε ήδη διεξαχθεί οι διαπραγματεύσεις για τις τιμές, η Kuehne + Nagel θα διατηρήσει τις τιμές;

Ούτως ή άλλως, όλες οι τιμές των καυσίμων στις συμβάσεις είναι μεταβλητές, δηλαδή ακολουθούν την ανοδική ή καθοδική κίνηση της τιμής του πετρελαίου. Από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 θα μεταβούμε στα καύσιμα συμμόρφωσης IMO 2020 VLSF / MGO για τους υπολογισμούς BAF, τα οποία τείνουν να είναι πιο ακριβά από το σημερινό  βαρέως χρησιμοποιούμενο μαζούτ (HFO).

Πώς θα με υποστηρίξει η Kuehne + Nagel ως πελάτη ως προς τον IMO 2020;

Ο απώτερος στόχος μας ως Kuehne + Nagel είναι να διαχειριζόμαστε τις μεταφορές σας με τον βέλτιστο τρόπο, χωρίς διαταραχές αλλά και σε ανταγωνιστικές τιμές. Σας παρέχουμε τις επικαιροποιημένες πληροφορίες, την διαφάνεια και την ασφάλεια, τα οποία σας επιτρέπουν να αντιδράτε καταλλήλως σε ενδεχόμενες αναταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού σας. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα προσπαθεί συνεχώς να επιλύει με επιτυχία τις πιθανές προκλήσεις του IMO 2020 για εσάς. Η Kuehne + Nagel εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια στην κατανάλωση καυσίμων, αντανακλώντας ακόμα και τις μεμονωμένες εμπορικές παραμέτρους ανά TEU. Για να αντισταθμίσουμε κάθε οικονομικό κίνδυνο προσφέρουμε το Σχέδιο Ασφαλούς Ενέργειας (Secured Energy Plan) για να μετριάσει την αστάθεια των τιμών των καυσίμων. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες..

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Ποιος ο αντίκτυπος του IMO 2020 στην υγεία και το περιβάλλον;

Με την εφαρμογή του IMO 2020, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σκοπεύει να μειώσει τις συνολικές εκπομπές θείου από τα πλοία κατά 77% από το 2020 έως το 2025. Ο γενικός στόχος είναι να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της ναυτιλίας στην ανθρώπινη υγεία με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές θείου κατά 68%  παγκοσμίως και ειδικότερα στις παράκτιες περιοχές της Ασίας-Ειρηνικού, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Λάβετε υπόψη ότι ο κανονισμός IMO 2020 επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών θείου και όχι στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι, δεν θα υπάρξει άμεση επίπτωση στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, αλλά η μείωση των εκπομπών θείου βοηθά στην πρόληψη της όξινης βροχής και καταπολεμά την οξίνιση των ωκεανών.

Οι άνθρωποι ωφελούνται περισσότερο από αυτό. Σημαντικές βελτιώσεις στην υγεία καταγράφουν τη μείωση εγκεφαλικών επεισοδίων, άσθματος, καρδιαγγειακών παθήσεων και καρκίνου του πνεύμονα, καθώς και της πνευμονικής νόσου. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός δηλώνει ότι περισσότεροι από 570.000 πρόωροι θάνατοι μπορούν να αποφευχθούν μεταξύ 2020 και 2025 λόγω των νέων κανονισμών.

[Πηγή International Maritime Organisation - June 2019]

Ποιο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας μου ως πελάτης;

Ανατρέξατε στην παραπάνω ερώτηση: "Ποιος ο αντίκτυπος του IMO 2020 στην υγεία και το περιβάλλον;”

 

Επιπτώσεις στα κόστη

Ποιος ο αντίκτυπος σε ναύλους και κόστη διεκπεραίωσης;

Σύμφωνα με τους τρέχοντες υπολογισμούς, η αναμενόμενη αύξηση του κόστους θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις συνολικές τιμές των εμπορευματοκιβωτίων και των ναύλων. Ενώ η ημερομηνία εφαρμογής του IMO 2020 είναι η 1η Ιανουαρίου 2020, αναμένουμε αύξηση ναύλων ήδη από το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019. Ως εκ τούτου, οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες για εμπορευματοκιβώτια πλήρους και τμηματικού φορτίου θα περιλαμβάνουν μια μέθοδο προσαρμογής τιμών γνωστής ως Bunker Adjustment Factor (BAF). Προκειμένου να αντισταθμιστούν οι κίνδυνοι τιμών που συνδέονται με την προβλεπόμενη αύξηση της μεταβλητότητας του κόστους μεταφοράς, η Kuehne + Nagel παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού του κόστους των καυσίμων έως και τρία χρόνια εκ των προτέρων με την πληρωμή προκαταβολών με το πρόγραμμα Secured Energy Plan. Tο Secured Energy Plan είναι διαθέσιμο για συμβάσεις όγκου από περίπου 2,500 TEU. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Πότε και ποια η επιβάρυνση για την συμμόρφωση με τον IMO 2020;

Από το τέταρτο τρίμηνο του 2019, όταν το καθαρότερο bunker θα χρησιμοποιηθεί από τα πρώτα πλοία, το Bunker Charge (BUC) θα αντανακλά τα συμβατά καύσιμα του IMO 2020.

Θα υπάρξει επιπλέον επίναυλος του Bunker Adjustment Factor (BAF);

Δεν θα υπάρξει επιπλέον κόστος εκτός από τη γενική αύξηση των τιμών των καυσίμων για την κάλυψη του κόστους συμμόρφωσης με τον κανονισμό IMO 2020. Το υψηλότερο κόστος καυσίμων προκύπτει από την κατανάλωση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Το ενεργειακό κόστος για την ποντοπόρο ναυτιλία αναφέρεται ως BAF.

Πώς υπολογίζεται το BAF ;

Οι ναύλοι θα καθοριστούν βάσει ενός τύπου που βασίζεται στην πρόσφατη ιστορική εξέλιξη των τιμών (είτε μηνιαία είτε τριμηνιαία):


ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ανά τόνο x ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ TEU (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ) = ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ


Η κατανάλωση καυσίμου ανά TEU είναι η μέση κατανάλωση καυσίμου σε μία λωρίδα εμπορικών συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές όπως ο χρόνος διέλευσης, η απόδοση καυσίμου, οι σοβαρές καιρικές συνθήκες, καθώς και οι ανισορροπίες head haul - back haul.

 

Προδιαγραφές συμμόρφωσης

Υπάρχει τάση συμμόρφωσης μεταξύ των μεταφορέων για την εφαρμογή του νέου κανονισμού;

Η πλειονότητα των μεταφορέων θα χρησιμοποιήσει τα καύσιμα που συμμορφώνονται με τον IMO 2020 (VLSF / MGO) για να ανταποκριθούν στις νομικές απαιτήσεις. Οι συσκευές Scrubbers αναμένεται να τοποθετηθούν σε περίπου 10-12% της παγκόσμιας δυναμικής πλοίων [Source Clarksons Research – June 2019], ενώ η τεχνολογία LNG βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Υπάρχουν διαφορετικά επιμέρους κόστη στη σύμβαση μεταφοράς του φορτίου μου, αναλόγως της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από το πλοίο για την συμμόρφωση με τον Νόμο;

Όχι, η τιμολόγησή μας βασίζεται στη χρήση του παγκοσμίως διαθέσιμου καυσίμου που πληροί το πρότυπο IMO 2020, δηλαδή VLSF ή MGO.

Τι είναι η επιλογή Scrubber;

Scrubber ονομάζεται μια συσκευή για τον καθαρισμό των καυσαερίων ενός κύριου κινητήρα πλοίων με άντληση νερού μέσω της χοάνης. Το θείο και άλλα σωματίδια "ξεπλένονται", αλλά υπάρχουν προβλήματα με τον μεταγενέστερο χειρισμό / απόρριψη του νερού πλύσης που περιέχει τα σωματίδια. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης και της Κίνας, έχουν θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για τη χρήση ορισμένων συσκευών καθαρισμού (ανοικτού βρόγχου) και για την επεξεργασία του πλυμένου προϊόντος ως τοξικών αποβλήτων, καθιστώντας τη χρήση αυτής της τεχνολογίας ακριβότερη.

Ποιοι οι διαφορετικοί τύποι Scrubbers;

Γενικά, υπάρχουν δύο τύποι συσκευών Scrubber: εκείνοι που λειτουργούν σε ένα ανοιχτό σύστημα με άντληση θαλασσινού νερού μέσα από τη χοάνη του σκάφους και εκείνους που λειτουργούν σε ένα κλειστό σύστημα και διεκπεραιώνουν το "ξέπλυμα" στο πλοίο. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους και της ισχύος των κύριων κινητήρων των πλοίων μεταφοράς μεγαλύτερων εμπορευματοκιβωτίων, ο χειρισμός του καθαρισμού μπορεί να ποικίλει. Πιο συγκεκριμένα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Open Loop Scrubbers αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο αντιπαράθεσης. Η Kuehne + Nagel παρακολουθεί την πρόοδο από την άποψη της συμμόρφωσης του IMO 2020 και των εγκαταστάσεων καθαρισμού μέσω της online πλατφόρμας θαλάσσιων μεταφορών Sea Explorer και θα σας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Ποια η επίπτωση των Scrubbers;

Οι συσκευές Scrubbers είναι μια μη αποδεδειγμένη τεχνολογία εσωτερικών χώρων. Μόνο περ. Το 10-12% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι επί του παρόντος εφοδιασμένο με Scrubbers ή σχεδιάζεται να εξοπλιστεί με Scrubbers [Πηγή Clarksons Research – June 2019]. Ο αντίκτυπος των Scrubbers στο περιβάλλον, τους λιμένες και τα παράκτια ύδατα συζητείται με αντιπαραθέσεις.

Μεταξύ άλλων, η Κίνα και η Σιγκαπούρη έχουν ήδη απαγορεύσει τους open-loop Scrubbers στα εσωτερικά λιμάνια και στην παράκτια ναυσιπλοΐα, καθώς τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι αμφισβητήσιμα. Οι τρέχουσες γνώσεις δείχνουν ότι η χρήση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) είναι προτιμότερη από τους καθαριστές με σκοπό τη μείωση του θείου.

Μπορώ να αναθέσω μεταφορά σε LNG πλοία ή πλοία που κάνουν χρήση Scrubbers / VLSF ή MGO μόνο;

Από πλευράς κόστους, η Kuehne + Nagel δεν διαφοροποιεί κατά πόσον ένας μεταφορέας έχει επενδύσει σε τεχνολογίες μηχανημάτων καθαρισμού (Scrubbers) ή στην προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ή αν αποφασίζει να αγοράσει καθαρότερα καύσιμα. Ωστόσο, ένα νέο χαρακτηριστικό της ψηφιακής πλατφόρμας Sea Explorer - Kuehne + Nagel για τις θαλάσσιες μεταφορές - παρέχει στους πελάτες μας μια επισκόπηση της κατάστασης και των μέσων συμμόρφωσης με τους κανονισμούς του IMO 2020 για κάθε πλοίο που μεταφέρει τα εμπορεύματά σας. Με τη χρήση εικονιδίων για τα μέσα συμμόρφωσης του IMO 2020 σε συνδυασμό με τις πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 η πλατφόρμα Sea Explorer επιτρέπει την πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη βιωσιμότητα των Υπηρεσιών. 

Τι είναι ο επίναυλος Low Sulphur (Low Sulphur Surcharge);

Στις ειδικές περιοχές περιβαλλοντικού ελέγχου (ECA) της Βόρειας Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και τμημάτων της Ασίας, είναι υποχρεωτική η χρήση ακόμη καθαρότερων καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο 0,1%. Αυτό το καύσιμο είναι ακόμα πιο ακριβό και θα διατίθεται ξεχωριστά.

Ο επίναυλος Low Sulphur Surcharge (LSF) περιορίζεται μόνο εντός Ασίας ή ισχύει για όλες τις συναλλαγές;

Ο επίναυλος LSF χρεώνεται όπου χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο, πολύ καθαρό καύσιμο. Το επίκεντρο είναι η Βόρεια Ευρώπη, οι ΗΠΑ και μέρη της Ασίας.

Μπορούν διαφορετικοί τύποι καυσίμων να αναμειχθούν σε μία δεξαμενή;

Όχι. Μετά τον καθαρισμό των δεξαμενών, ο χειριστής πρέπει να παραμείνει στο καθαρότερο καύσιμο. Διαφορετικά, η δεξαμενή πρέπει να καθαριστεί ξανά, πράγμα που είναι εξαιρετικά δαπανηρό.

 

Εκτιμήσεις του πελάτη

Σε περίπτωση που τα διυλιστήρια δεν έχουνε την ικανότητα να παράξουν αρκετά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, αναμένεται αύξηση τιμών;

Υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος να μην υπάρχουν επαρκείς ποσότητες καυσίμων σύμφωνα με τον IMO 2020 έως την 1η Ιανουαρίου 2020 στη γεωγραφική περιοχή όπου χρειάζονται τα καύσιμα. Αυτό θα αυξήσει περαιτέρω τις τιμές, τουλάχιστον προσωρινά.

Υπάρχει κίνδυνος βλάβης κινητήρα λόγω χρήσης ελαττωματικών καυσίμων;

Ναι. Αν τα καύσιμα αναμειχθούν ακατάλληλα, σχηματίζονται ιζήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του κύριου κινητήρα. Ως εκ τούτου, όταν τεθεί σε ισχύ ο IMO 2020, οι υπηρεσίες μεταφορών ενδέχεται να διαταράσσονται εξαιτίας της κακής ποιότητας καυσίμων ή της ανεπαρκούς διαθεσιμότητας συμβατών καυσίμων.

Θα υπάρξουν πρόσθετοι επίναυλοι για μεγάλου μεγέθους φορτωτές από τους μεταφορείς/διαμεταφορείς; Θα έχει αντίκτυπο και στον αποστολέα χαμηλού όγκου;

Ο κανονισμός IMO 2020 ισχύει για όλους, ανεξάρτητα από τον όγκο που αποστέλλεται. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου (συντελεστές διαπραγμάτευσης / συντελεστής προσαρμογής καυσίμων BAF) ισχύουν εξίσου και για όλους.

Θα μειωθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα (πλοία) για την μεταφορά των εμπορευμάτων μου;

Μόνο εάν η χωρητικότητα θα πρέπει να μειωθεί για τεχνικές αλλαγές, όπως η εγκατάσταση ενός Scrubber, θα υπάρξει μικρός αντίκτυπος στην διαθέσιμη χωρητικότητα μεταφοράς.

Θα αυξηθούν οι χρόνοι ταξιδίου / συνολικό Turn Around Time (TAT) για τα εμπορεύματά μου;

Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα. Εντούτοις, ενδέχεται να προκύψουν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας κατάλληλων καυσίμων ή βραδύτερου ατμού για την ανάκτηση του κόστους για το πιο ακριβό καύσιμο που συμμορφώνεται με το πρότυπο IMO 2020.

Θα υπάρξει περίοδος χάριτος από την 1η Ιανουαρίου για το τρέχον 3.5% θείου που χρησιμοποιείται από τα πλοία;

Όχι. Όλα τα ποντοπόρα πλοία πρέπει να συμμορφωθούν με τον νέο κανόνα από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με έναν από τους ειδικούς μας;

Λήψη

Συχνές Ερωτήσεις IMO 2020