Η ομάδα ιδιαίτερα πεπειραμένων, στις τελωνειακές διαδικασίες, ειδικών παρέχουν συνολικό έλεγχο επί του εκτελωνισμού των φορτίων σας, από τη στιγμή της προετοιμασίας των εγγράφων μέχρι την απελευθέρωση του φορτίου από το τελωνειακό έδαφος.

  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Καταναλωτικά αγαθά
  • Υψηλής τεχνολογίας
  • Μόδα
  • Βιομηχανία Oil & Gas
  • Φυτά και άνθη
  • Φαγητό και αναψυκτικά
  • Εξοπλισμός Υγείας
  • Βιομηχανικά φορτία
  • Αθλητική βιομηχανία