Ετοιμαστείτε για τις  τελωνειακές διασαφήσεις

Ως αξιόπιστος σύμβουλος της ομάδας εργασίας της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Διασυνοριακή μετακίνηση των Εμπορευμάτων, η Kuehne + Nagel ενεργεί για την υποστήριξη της διευκόλυνσης του εμπορίου. Ως εκ τούτου, είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις τελωνειακές σας διατυπώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η λίστα ελέγχου Brexit

Τρεισήμισι χρόνια μετά την στήριξη των Βρετανών για το Brexit, το νομοσχέδιο για την συμφωνία απόσυρσης (Withdrawal Agreement Bill WAB) ολοκλήρωσε την μετάβασή του τόσο από το Κοινοβούλιο του Η.Β όσο και της Ε.Ε. Με την επίσημη επικύρωση της συμφωνίας απόσυρσης, η Βρετανία αποχωρεί επισήμως από την Τελωνειακή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, με μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στην Kuehne + Nagel, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να διατηρήσουμε την διακίνηση των εμπορευμάτων σας ομαλή, με τον ίδιο τρόπο που έχετε συνηθίσει - και μετά το Brexit. Με στόχο να συλλέξουμε για εσάς τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την διακίνηση των εμπορευμάτων σας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, έχουμε συντάξει μια χρήσιμη λίστα ελέγχου για εσάς.

Λήψη λίστας ελέγχου

 

Διαχειριζόμαστε τις τελωνειακές σας διασαφήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit

Τι χρειαζόμαστε από εσάς:

 • ΕΞΟΥΔΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
  Να εξουσιοδοτηθεί η Kuehne + Nagel να ενεργεί ως ο άμεσος αντιπρόσωπός σας στην ολοκλήρωση των τελωνειακών διασαφήσεων, που αναφέρεται επίσης ως επιστολή εξουσιοδότησης (χρειάζεται να συμπληρωθεί μόνο μία φορά)
 • ΑΡΙΘΜΟΙ EORI ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
  Ο αριθμός εγγραφής και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI) αποτελεί προϋπόθεση για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ
  Περιλαμβάνεται στο εμπορικό τιμολόγιο
 • ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (HS CODE) ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
  Παγκόσμιος ενιαίος κωδικός ταξινόμησης των αγαθών
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Συνοπτική περιγραφή των εμπορευμάτων
 • ΑΞΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Αξία αγαθών και νόμισμα για τον υπολογισμό των δασμών και του φόρου προστιθέμενης αξίας
 • ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
  Συμφωνείτε με τους συνεργάτες σας σχετικά με τους όρους μεταφοράς, καθώς καθορίζουν ποιος είναι υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό και τα συναφή έξοδα

 

TSP - Η σύστασή μας για τις μεταφορές προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εφαρμόσει Μεταβατικές Απλουστευμένες Διαδικασίες (Transitional Simplified Procedures  = TSP) για να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαδικασίες TSP μειώνουν τον όγκο των πληροφοριών που πρέπει να δίνει ο παραλήπτης των εμπορευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια δήλωση εισαγωγής όταν τα εμπορεύματα διασχίζουν τα σύνορα από την ΕΕ. Οι διαδικασίες TSP ισχύουν για τα περισσότερα είδη προϊόντων (εκτός από τα επικίνδυνα εμπορεύματα). Για να έχει πρόσβαση στα οφέλη  TSP, ο παραλήπτης των αγαθών του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να εγγραφεί. Μόλις εγγραφεί, ο αριθμός εγγραφής TSP πρέπει να κοινοποιηθεί στην Kuehne + Nagel.

Σημαντική Σημείωση:  Εάν η Kuehne + Nagel δεν έχει επιχειρηματική σχέση με τον παραλήπτη, δεν επιτρέπεται νομικά να πλησιάσουμε τον παραλήπτη για να λάβουμε τον αριθμό εγγραφής TSP. Αυτό ισχύει συνήθως όταν πραγματοποιείτε αποστολές για εταιρίες με έδρα την ΕΕ.

Η χρήση του TSP μετριάζει τον κίνδυνο καθυστερήσεων στα σύνορα, μειώνοντας το ποσό των πληροφοριών που πρέπει να δώσετε σε μια δήλωση εισαγωγής.   Όταν παρουσιάζετε τον αριθμό σας TSP, ο εκτελωνισμός δεν χρειάζεται να γίνει αμέσως στα σύνορα, επομένως οι περισσότερες αποστολές δεν θα χρειαστεί να τεθούν σε ουρά για εκκαθάριση στο λιμάνι.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το φυλλάδιο TSP εδώ.


Σημαντικές συνδέσεις και λήψεις