Το KN Login βελτιστοποιεί τη ροή των πληροφοριών με τους συνεργάτες σας, παρέχοντας λύσεις συνεργασίας σε μια κοινή πλατφόρμα. Αυτή η στενότερη ενσωμάτωση των συστημάτων, των διαδικασιών και των ανθρώπων ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Το διαδραστικό delivery planner (IDP) προσφέρει σε πραγματικό χρόνο, απευθείας σχεδιασμό. Ελαχιστοποιεί την επικοινωνία, υποστηρίζει τον βέλτιστο σχεδιασμό παράδοσης για τις θαλάσσιες αποστολές FCL και LCL και επιτρέπει την ιεράρχηση των παραδόσεων. Διαθέσιμο 24/7, το KN Login κάνει την κράτησή σας πολύ πιο ευέλικτη.

Το KN Login μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα σας, προσφέροντας ένα ασφαλές περιβάλλον με διασύνδεση των αποστολέων, των παραληπτών, της Kuehne + Nagel και των παρεχόντων τρίτων υπηρεσιών.

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Ομαλή συνεργασία με τους συνεργάτες σας για την βέλτιστη ροή  των προϊόντων και των πληροφοριών:

  • Επιταχύνει τις διαδικασίες μέσα από την εύκολη αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.
  • Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να προστατεύονται με την εφαρμογή διαφορετικών ρόλων κι επιπέδων πρόσβασης στα δεδομένα.
  • Διευκολύνει, σε επίπεδο ομίλου, την συνεπή ανταλλαγή δεδομένων, επιτρέποντας την αποτελεσματική  λήψη αποφάσεων.
  • Αυξάνει τον προγραμματισμό, την αποτελεσματικότητα, καθώς και την αξιοπιστία, αντικαθιστώντας τις χειροκίνητες διαδικασίες με συστημική εργασία.
  • Εύκολη ενσωμάτωση όλων των μερών στο KN Login στην διαδικασία προμηθειών και διανομής.