Το KN Login λειτουργεί ως σύστημα διαχείρισης για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού σας. Τα ισχυρά, και δομημένα εργαλεία, σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε το φορτίο σας και να έχετε όλη τη ροή των πληροφοριών, καταστώντας δυνατή την παρέμβασή σας - κάνοντας έτσι την διαχείριση πιο αξιόπιστη και ισχυρή από ποτέ.

Ο διαχειριστής KN Login λαμβάνει μήνυμα ειδοποίησης, αμέσως μόλις έχει επιτευχθεί ή πρόκειται να επιτευχθεί ένα βήμα κλειδί στην διαδικασία. Εκτός αυτού, το KN Login διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό κλιμάκωσης που μπορεί να εντοπίσει αλλαγές στο σχέδιο, καθώς και πιθανές ή πραγματικές αποκλίσεις. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα δημιουργεί ειδοποιήσεις, πράγμα  που συντομεύει το χρόνο απόκρισης σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προβαίνετε σε ενημερωμένες αποφάσεις γρηγορότερα.

Το KN Login σας δίνει πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά δεδομένα και παρέχει ισχυρά εργαλεία για την παρακολούθηση και την διαχείριση όλων των κρίσιμων διαδικασιών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού σας - από την πηγή μέχρι την τελική παράδοση.

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Προληπτική παρακολούθηση και ειδοποίηση για αυστηρότερο έλεγχο και καλύτερη απόδοση

  • Εξοικονομήστε χρόνο, μειώστε το κόστος και αποφύγετε δυσκολίες με τους πελάτες σας, εφόσον μπορείτε να παρακολουθείτε όλους τους κρίσιμους τομείς των υπηρεσιών σας logistics.
  • Οι ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις που δημιουργούνται από το KN Login μπορούν να ενσωματώσουν πληροφορίες αναφοράς του πελάτη, καθώς και υπερσυνδέσμους εικόνων/εγγράφων προς τεκμηρίωση.
  • Λάβετε ειδοποιήσεις όταν εκπληρώνονται κάποια σημάντικα ορόσημα της αποστολής σας ή όταν συγκεκριμένα έγγραφα γίνονται διαθέσιμα.
  • Εντοπίστε εύκολα δυνητικές και πραγματικές αποκλίσεις από την υπηρεσία, καθώς και τυχόν μεταβολές  από το προκαθορισμένο πρόγραμμα.