Το KN Login παρέχει πλήρη ορατότητα, η οποία σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα προϊόντα σας πιο αποτελεσματικά. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνετε δεσμεύσεις όσον αφορά την παραγωγή και την εκπλήρωση της παραγγελίας - βελτιώνοντας την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητά σας.

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των προμηθευτών, των πελατών και των συνεργατών, η end-to-end ορατότητα δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμη. Το KN Login είναι το παράθυρο που σας παρέχει μια ολιστική άποψη ολόκληρης της εφοδιαστικής σας αλυσίδας. Συγχρονίζει τα δεδομένα κατά την κυκλοφορία των εμπορευμάτων σας και σας δίνει πλήρη πρόσβαση σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, τις θέσεις, τους συνεργάτες και τις διαδικασίες. Αυτό σας επιτρέπει να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις δραστηριότητες logistics - κι επίσης να μετριάσει τα κόστη και τους κινδύνους.

Το KN Login παρέχει πλήρη ορατότητα της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, αλλά και διαχείριση λύσεων για την ουσιαστική βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς σας. Σας δίνει μια πανοραμική άποψη ολόκληρου το αποθέματός σας σε κίνηση και διευρύνει τους ορίζοντες της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, σε όλες τις χώρες και τις βιομηχανίες.

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Ένα νέο επίπεδο παγκόσμιας ορατότητας της αλυσίδας εφοδιασμού σας:

  • Σε πραγματικό χρόνο, end-to-end ορατότητα.
  • Απρόσκοπτη επισκόπηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Έλεγχος της απογραφής σε κίνηση.
  • Απλοποιημένη οθόνη χρήσης.
  • Αναζήτηση με φίλτρα.
  • Εναρμονίζει την ροή των εμπορευμάτων με την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο, σε όλους τους φορείς και τα μέσα μεταφοράς.
  • Άμεση προβολή θέσης των αποστολών και των προϊόντων κατά την αλυσίδα εφοδιασμού.