Γιατί είναι τόσο σημαντική η ασφάλιση φορτίου;

Ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς, η ευθύνη του μεταφορέα είναι περιορισμένη και συνήθως υπολογίζεται ανά κιλό. Τοπικοί και διεθνείς νόμοι, όπως και συνθήκες που επιλαμβάνονται των συμβολαίων μεταφοράς, συχνά εξαιρούν ή περιορίζουν τις  απαιτήσεις αποζημίωσης που μπορούν να είναι διαθέσιμες στον πελάτη.

Περιορισμός Ευθύνης (απώλεια/ζημιά)

 • Αεροπορικές μεταφορές  (Montreal Convention) 19 SDR* ανά kg
 • Θαλάσσιες μεταφορές (Hauge Visby Rules) 2 SDR* ανά kg ή 666,67 SDR* ανά πακέτο
 • Οδική μεταφορά (CMR) 8,33 SDR* ανά kg
 • Σιδηροδρομική μεταφορά (CIM) 17 SDR* ανά kg

 *1 SDR (= Special Drawing Rights) ισοδυναμεί περίπου με 1,26 EUR. Για την τελευταία ισοτιμία SDR επισκεφθείτε www.imf.org


H ασφάλιση των φορτίων δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο εύκολη

Χειριζόμαστε κάθε αποστολή με τη μέγιστη φροντίδα και προσοχή, αλλά βεβαίως θα υπάρχουν πάντα κίνδυνοι που συνδέονται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Μερικές φορές υπάρχουν παράγοντες εκτός του δικού μας ελέγχου, που δεν μπορούν να προβλεφθούν, και που μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφή ή απώλεια εμπορευμάτων.

Η πολύχρονη εμπειρία μας στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, μας τοποθετεί στη μοναδική θέση να έχουμε δυνατότητα να προσφέρουμε ένα φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων προσαρμοσμένο σε κάθε απαίτηση. Επιπλέον, ο μεγάλος όγκος φορτώσεων, μας επιτρέπει να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές. Η εξειδικευμένη, στην ασφάλεια, ομάδα μας σε 30 χώρες είναι σε θέση να προσαρμόζει τις ευέλικτες ασφαλιστικές λύσεις μας με τις απαιτήσεις σας.

Επιπρόσθετα, εάν συμβεί οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, η ασφάλιση μαζί μας αυτομάτως σημαίνει ότι η διαδικασία της  απαίτησης γίνεται πιο εύκολη.

Προσφέρουμε 3 είδη ασφάλισης υπό το προϊόν KN Sure:

  • KN Sure SPOT  - Απλή αλλά περιεκτική κάλυψη για εφάπαξ αποστολές.
  • KN Sure FLEX  - Καλύπτει όλες τις αποστολές, οι οποίες διεκπεραιώνονται από την Kuehne + Nagel, καθώς επίσης δίνει την ευελιξία επιλογής εξαίρεσης ανά πάσα στιγμή.
  • KN Sure FIX - Καλύπτει ΟΛΕΣ τις αποστολές, όχι μόνο εκείνες που διεκπεραιώνονται από την Kuehne + Nagel. Αυτό γίνεται μέσω  του online, φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος e -insurance ή μέσω ετήσιου ασφαλιστικού συμβολαίου.

   Κύρια Πλεονεκτήματα

   • Αποζημίωση μέχρι την πλήρη ασφαλιζόμενη αξία των εμπορευμάτων σας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας ή σφάλματος του μεταφορέα
   • Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
   • Κάλυψη από  πόρτα σε πόρτα, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και εκφόρτωσης
   • Πραγματογνωμοσύνη κινδύνου για την επιχείρησή σας
   • Επαγγελματικός χειρισμός των απαιτήσεων
   • Γρήγορη διευθέτηση και εύκολη πληρωμή των βάσιμων αξιώσεων
   • Απλή τιμολόγηση και δήλωση μέσω της επαφής σας  στην Kuehne + Nagel
   • one-stop shop τόσο για τις ανάγκες της μεταφοράς όσο και της ασφάλισης σας
   • Η κάλυψη παρέχεται από ασφαλιστικές εταιρείες ηγετικής θέσης στην αγορά
   • Ασφάλιστρο ενσωματωμένο στο τιμολόγιο του ναύλου ανά αποστολή. Το πιστοποιητικό ασφάλισης δημιουργείται και εκτυπώνεται από την Kuehne + Nagel