Επιλογή Βέλτιστης Οικονομίας

Για εκείνες τις απαιτήσεις της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, όπου ο χρόνος μπορεί να παραταθεί. Αν έχετε το χρόνο, έχουμε τον τρόπο να μειώσουμε το κόστος.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Βέλτιστη ομαδοποίηση
  Βέλτιστη ομαδοποίηση εντός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, κατάλληλο για φορτία με μη επείγοντα χρόνο παράδοσης
 • All inclusive τιμή - υποκείμενη σε έξοδα εκτός ελέγχου (έλεγχος ασφαλείας κατά περίπτωση, επίναυλοι καυσίμων και ασφάλειας), όπως  προκύπτουν από τους αερομεταφορείς.
 • Μέγιστη εξοικονόμηση κόστους
 • Ο χρόνος διέλευσης 6+ ημέρες (πόρτα-πόρτα)
  Η αποστολή σας είναι μεμονωμένα προγραμματισμένη, χρονικά  οριοθετημένη και παρακολουθείται από άκρο σε άκρο.
 • Μέγιστη ευελιξία
  Ανεξαρτήτως από το μέγεθος ή το βάρος: οι επιλογές παράδοσης περιλαμβάνουν πόρτα-πόρτα , πόρτα-αεροδρόμιο , αεροδρόμιο-πόρτα και αεροδρόμιο-αεροδρόμιο
 • Ειδική σήμανση φορτίου και αεροπορικής φορτωτικής  για την εύκολη ταυτοποίηση του φορτίου

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας