Υψηλή προτεραιότητα

Ανεξαρτήτως μεγέθους, το προϊόν KN Express ανταποκρίνεται στις επείγουσες ή -χρονικά-κρίσιμες απαιτήσεις του φορτίου σας. Υποστηρίζεστε από τις Cargo iQ δυνατότητές μας, ενώ συμπεριλαμβάνεται εγγύηση καλής εκτέλεσης, για την γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση του φορτίου σας.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • αυτοματοποιημένη υπόσχεση παράδοσης
 • ¨Γρηγορότερος χρόνος διέλευσης
  Ολόκληρος ο κύκλος αποστολής προγραμματίζεται και παρακολουθείται, εξασφαλίζοντας την  παράδοση καθ’ υπόσχεση - συνήθως μέσα σε 1-3 ημέρες για την κάθε αποστολή
 • όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα εύρη παράδοσης
  μέγιστη ευελιξία για κάθε απαίτηση παράδοσης: πόρτα - πόρτα, πόρτα - αεροδρόμιο, αεροδρόμιο - πόρτα, ή αεροδρόμιο - αεροδρόμιο
 • Για κάθε μέγεθος και βάρος (ισχύουν οι προδιαγραφές αεροσκαφών)
  Ενώ οι διαστάσεις του φορτίου μπορούν να περιορίσουν την ταχύτητα της αποστολής, δεν περιορίζεται, παράλληλα, και η ικανότητά μας να παρέχουμε αξιόπιστη υπηρεσία, εντός του γρηγορότερου δυνατού χρονικού πλαισίου
 • Περιλαμβάνει αντίστοιχη επιλογή του προϊόντος υψηλής προτεραιότητας  του αερομεταφορέα
 • all inclusive προσφορά (υποκείμενη σε έξοδα εκτός ελέγχου (έλεγχος ασφαλείας κατά περίπτωση, επίναυλοι καυσίμων και ασφάλειας, όπως  προκύπτουν από τους αερομεταφορείς)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας