Όποιες κι αν είναι ανάγκες του φορτίου σας, η Kuehne + Nagel έχει την σωστή λύση για την μεταφορά προϊόντων χρονικά οριοθετημένης παράδοσης, για όλα τα Incoterms ( ακόμη και πόρτα-πόρτα), ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ευελιξία, ανεξαρτήτως μεγέθους και βάρους.

Η αποστολή σας θα διαθέτει ειδική σήμανση σε όλα τα λειτουργικά μας συστήματα, καθώς και στην φορτωτική αερομεταφοράς για την εύκολη αναγνώριση του φορτίου, αλλά και για την συνεχή παρακολούθηση από άκρο σε άκρο, με βάση το χάρτη διαδρομής Cargo iQ. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα μοναδικά χαρακτηριστικά μας, συμπεριλαμβανομένου του οριοθετημένου χρόνου παράδοσης, καθώς και της συνεχούς παρακολούθησης όλων των κινήσεων

Με το παγκόσμιο δίκτυο των πάνω από 85.000 πιθανών διαδρομών, παραλαμβάνουμε την αποστολή σας, από όπου είναι - οποτεδήποτε το χρειάζεστε.

Οι εξειδικευμένες λύσεις προστιθέμενης αξίας, είναι προσαρμοσμένες στις εμπορευματικές σας ανάγκες.

Επιλογή Υψηλής Προτεραιότητας

Για τις απαιτήσεις φορτίου με κρίσιμη χρονική οριοθέτηση

  • Ταχύτατος χρόνος μεταφοράς με προγραμματισμό και προληπτική παρακολούθηση για την διασφάλιση της τήρησης των συμφωνημένων χρόνων παράδοσης - συνήθως εντός 1-3 ημερών (πόρτα-πόρτα)
  • Περιλαμβάνει αντίστοιχη επιλογή του προϊόντος υψηλής προτεραιότητας του αερομεταφορέα

Μάθετε περισσότερα >>

Επιλογή Μέγιστη Αποδοτικότητας

Γρήγορη, οριοθετημένη παράδοση με την μέγιστη αποδοτικότητα

  • Χρόνος διέλευσης περίπου 3-5 ημέρες (πόρτα-πόρτα)
  • Χρήση απευθείας πτήσεων, όπου αυτό είναι εφικτό
  • Αποκλειστική, μεμονωμένη παραλαβή και υπηρεσία παράδοσης

Μάθετε περισσότερα >>

Επιλογή Βέλτιστης Οικονομίας

Αν έχετε την δυνατότητα μεγαλύτερου χρόνου παράδοσης, τότε έχουμε το οικονομικότερο κόστος

  • Βέλτιστη μέριμνα για φορτία υψηλής αξίας με μεγαλύτερους χρόνους διέλευσης
  • Χρόνος διέλευσης από 6 έως 15 ημέρες (πόρτα-πόρτα)

Μάθετε περισσότερα >>