Εκδότης Αντικειμένων

Πρώτη εφαρμογή στην εφοδιαστική διαχείριση Logistics: Πρόγραμμα Kuehne+Nagel Net Zero Carbon

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε περιβαλλοντικά φιλικές και βιώσιμες λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως πρωτοπόροι του κλάδου, έχουμε θέσει δύο σημαντικούς στόχους: Πρώτον, από το 2020 θα αντισταθμίζουμε τις άμεσες εκπομπές CO2 που δεν μπορούν να αποφευχθούν. Δεύτερον, έχουμε αποφασίσει να μειώσουμε ενεργά το αποτύπωμα CO2 των υπηρεσιών μεταφοράς που παρέχονται από τους προμηθευτές μας – αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες και εταιρείες μεταφορών– έως το τέλος του 2030.

Οι καταναλωτές προωθούν την αλλαγή και οι εταιρείες την κάνουν πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, στην Kuehne+Nagel η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της δέσμευσής μας.

Δρ. Detlef Trefzger, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kuehne+Nagel International AG

Δρ. Detlef Trefzger

Το μέλλον του πλανήτη μας είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που θα πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο αύριο.

Η όξυνση των ωκεανών και η παγκόσμια υπερθέρμανση έχουν δραματικό αντίκτυπο στα φυσικά οικοσυστήματά μας και απειλούν τη ζωή στον πλανήτη μας. Πρέπει και θέλουμε να αλλάξουμε αυτήν την πραγματικότητα. Γνωρίζουμε ότι ένα ποσοστό περίπου 8% των εκπομπών CO2 παγκοσμίως οφείλεται στον κλάδο της εφοδιαστικής διαχείρισης. Ως ηγέτες του κλάδου, δεσμευόμαστε για τη μείωση του δικού μας μεριδίου σε αυτό το ποσοστό, μέσω του προγράμματος Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα της εταιρείας μας. Θέλουμε να μειώσουμε ενεργά τις εκπομπές CO2 στις μεταφορές.

Μηδενικές Εκπομπές Άνθρακα: Οι κύριοι στόχοι μας για την επίτευξη της εξουδετέρωσης των εκπομπών CO2:

  • Διατήρηση αποτελεσματικής διαχείρισης άνθρακα σε όλες τις λειτουργίες

  • Παροχή περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων στους πελάτες μας

  • Προμήθεια υπηρεσιών εφοδιαστικής διαχείρισης με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια

Οι στόχοι μας για τη βιωσιμότητα:

Στοχεύουμε στη μείωση των εκπομπών CO2 σε όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς και εφοδιαστικής διαχείρισης που παρέχουμε παγκοσμίως. Έχουμε δύο κύριες επιδιώξεις για να πετύχουμε τον στόχο μας:

  1. Πλήρη ουδετερότητα άνθρακα στην άμεση σφαίρα επιρροής μας από το 2020 (Πεδία 1 και 2 του πρωτοκόλλου GHG)

  2. Ουδετερότητα άνθρακα για το αποτύπωμα των προμηθευτών και των πελατών μας έως το τέλος του 2030 (Πεδίο 3 του πρωτοκόλλου GHG)

Πέραν της δικής μας ουδετερότητας CO2, θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας βιώσιμες λύσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 των δικών τους εφοδιαστικών αλυσίδων, χρησιμοποιώντας δεδομένα μεγάλου όγκου και εργαλεία προγνωστικής ανάλυσης, καθώς και ψηφιακές πλατφόρμες για την υποστήριξη της επιλογής πιο βιώσιμων οδών και τρόπων μεταφοράς.

 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της μείωσης των εκπομπών CO2 στις μεταφορές, συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες:

Συνεργασία για ένα βιώσιμο μέλλον

Μαζί με την ομάδα ιστιοπλοϊκών αγώνων Malizia, εργαζόμαστε για ένα βιώσιμο μέλλον, συμβάλλοντας στην υγεία των ωκεανών μέσω της μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Δεδομένου ότι η ομάδα Malizia μετρά τις εκπομπές CO2 στον ωκεανό κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, το ιστιοπλοϊκό βαφτίστηκε «seaexplorer» - όπως και η πλατφόρμα μας για τις υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων, που δείχνει τις εκπομπές CO2 των διαφόρων κλάδων υπηρεσιών. Μάθετε περισσότερα για τη συνεργασία μας

 

Πώς θα επιτύχουμε τους στόχους βιωσιμότητας που έχουμε θέσει;

Η πορεία μας προς την ουδετερότητα CO2 περιλαμβάνει την ορατότητα, τη μείωση και την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2.

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ: Η πραγματοποίηση πιο οικολογικών επιλογών απαιτεί περισσότερη ενημέρωση για το αποτύπωμα CO2 σε κάθε βήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ψηφιακές πλατφόρμες μας επιτρέπουν στους πελάτες μας να βελτιστοποιούν τις διαδρομές και να επιλέγουν υπηρεσίες με χαμηλότερες εκπομπές CO2 για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Ανατρέξτε στο Εργαλείο υπολογισμού εκπομπών άνθρακα ή στο seaexplorer για περισσότερες πληροφορίες.

ΜΕΙΩΣΗ: Η δέσμευσή μας για τη μείωση των εκπομπών CO2 ξεκινά με προγράμματα κατάρτισης για τη διατήρηση και τη διεύρυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των ομάδων μας. Συνεχίζει με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και τη μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών και της διάθεσης αποβλήτων.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ: Μειώνουμε το αποτύπωμά μας, επενδύοντας σε πιστοποιημένα έργα που βασίζονται στη φύση και τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (γνωστοί και ως SDG). Η αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα είναι ένας αναγνωρισμένος μηχανισμός που επιτρέπει την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 αποστολών που δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτός ο μηχανισμός είναι διαθέσιμος και στους πελάτες μας.

Συμμετέχετε μαζί μας. Αυτοί οι πελάτες είναι ήδη υπερήφανοι που αντιστάθμισαν τις μεταφορές τους με την εταιρεία μας.

Μάθετε περισσότερα για την αντιστάθμιση και τα έργα που βασίζονται στη φύση στα οποία επενδύουμε. Αναζητήστε τα πιο πρόσφατα δελτία τύπου για το πρόγραμμα Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα στην ενότητα ειδήσεων.

Επικοινωνία με την Kuehne+Nagel

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στην διάθεσή σας

Επικοινωνήστε μαζί μας